Samen met kinderen op weg naar een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving

Veel kinderen in Nederland eten en drinken ongezond, bewegen te weinig, slapen te kort, gamen te veel en hebben last van stress en geldzorgen in hun gezin.

Ik droom ervan dat er een gezonde toekomst is voor alle kinderen (ook voor kinderen die ziek zijn) , dat alle kinderen in 2030 gezond kunnen eten, veel bewegen, lekker slapen, zich goed kunnen ontspannen en dat er aandacht is voor hun fysieke en sociale omgeving. Dat zij onder alle omstandigheden kunnen meedoen!

In het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken dat voor alle kinderen met overgewicht een passende ondersteuning komt door middel van een ketenaanpak. Het doel van het akkoord is de gezondheid en de kwaliteit van leven van kinderen te bevorderen en de sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen.

Deze ketenaanpak (Care for Obesity/Vrije Universiteit Amsterdam, 2018) is erop gebaseerd dat kinderen met overgewicht hulp krijgen vanuit het medische en sociale domein, zodat er een duurzame gedragsverandering kan plaatsvinden ten aanzien van hun kijk op positieve gezondheid.

Zie ook de e-learning.

Mijn Finse moeder Anneli van Albada wees mij in 2015 al op een project in Seinäjoki, West-Finland, dat liet zien dat gezondheidsinterventies daadwerkelijk succesvol kunnen zijn!

Het Finse project startte in 2009 in deze stad met 60.000 inwoners. In Seinäjoki had 17% van de kinderen met de leeftijd van vijf jaar overgewicht. Op dit moment is dat nog maar 8%. In dit project kregen kinderen op de kleuterschool meer sportlessen en werd er meer bewogen tijdens andere lessen. Gedurende het hele jaar vonden er veel buitenactiviteiten plaats. Tevens kregen de kinderen suikervrije maaltijden aangeboden op de kinderopvang. Ouders werden uitgebreid voorgelicht over een gezonde leefstijl en leefomgeving.

Op dit moment zijn er in Nederland 450.000 kinderen met overgewicht (een op de zeven).

In 2024 wordt kinderleefstijlcoaching vergoed voor alle kinderen in Nederland vanuit de basiszorgverzekering.

Kind aan klimrek